Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Zwroty i wymiany

Prawo odstąpienia od umowy

1.        Jeżeli kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, to na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.), przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 27-38 tejże ustawy.

2.        Kupujący w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 33, 34 ust. 2 i 35 ww. ustawy.

3.        Odstąpienie winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy przesłać na adres firmy FHP Cezary Lompart , Sklep Na Wagę Zdrowia, 15-345 Białystok, ul. Zachodnia 5a, lok. 3U - listem poleconym. Dla dochowania terminu wystarczające jest wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem - liczy się data stempla pocztowego (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy: wersja word, wersja pdf

4.        W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia kupującego oraz Sklepu Na Wagę Zdrowia podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5.        Klient zobowiązany jest zwrócić towar, od którego zakupu odstąpił niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu.

6.        Sklep Na Wagę Zdrowia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci klientowi wszystkie dokonane przez klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności dokonywany przez Sklep zostanie dokonany w takim sam sposób, co sposób zapłaty chyba, że co innego będzie wynikać z oświadczenia klienta zawartego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

7.        Prawo odstąpienia od umowy przysługuje również podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa.

8.        Nie można odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność z umową jest nieistotna lub zachodzą przesłanki z art. 38 pkt. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta .


Witryna stworzona na platformie